Jak vyhrát válku proti TBC

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Autor článku: 

SEATTLE – Lidské bytosti bojují s tuberkulózou už od doby kamenné. Skutečný pokrok v boji proti nemoci ale přineslo až minulé století. Vakcína, prvně použitá u člověka v roce 1921, se dodnes užívá po celém světě. Jako účinný lék proti infekcím se pak ukázala řada antibiotik, z nichž první byl ve 40. letech streptomycin.

Od roku 1990 se roční počet úmrtí na TBC podařilo snížit téměř na polovinu. V letech 2000 až 2014 lepší diagnóza a léčba zachránila zhruba 43 milionů životů. Nicméně pokrok zpomalil, že se sotva vleče, takže bitva není ani zdaleka za námi. Roční úbytek případů dosáhl v posledním desetiletí pouhých 1,65 %, přičemž v roce 2014 TBC usmrtila 1,5 milionu lidí.

Kmeny choroby přitom získávají lékovou rezistenci. Zneužívání a špatné řízení antibiotik vyústilo ve vznik mnohočetně lékově rezistentní TBC. Tyto kmeny se musí potlačovat léčivy druhé řady, která jsou nákladnější a často vyvolávají horší vedlejší účinky. Objevily se i kmeny rezistentní na léčiva druhé řady, známé jako extenzivně lékově rezistentní TBC.

Vzhledem k enormní ekonomické zátěži a široce rozšířenému lidskému utrpení, jež TBC způsobuje, je naléhavě zapotřebí komplexní snaha usilující o potření nemoci. Strategii směřující k její porážce načrtl Salmaan Keshavjee, profesor globálního zdraví a sociální medicíny na lékařské fakultě Harvardovy univerzity, v sérii článků v britském lékařském časopise The Lancet. Keshavjee a skupina vědců, klinických lékařů a spolupracovníků z vládních a nevládních organizací, nemocnic a univerzit si dali za cíl srazit počet úmrtí na TBC na nulu – a nastínili opatření nezbytná k jeho dosažení.

Prvním krokem je vystupňovat snahy zaměřené na sběr dat. Epidemie se u TBC podobně jako u jiných infekčních nemocí liší geograficky; úsilí o její vykořenění je proto nutné přizpůsobit místním podmínkám. Lokální programy boje proti TBC musí lépe využít stávajících dat, rozšířit rutinní sběr údajů, modernizovat systémy k jejich uchování a vyvinout analytickou infrastrukturu potřebnou ke zjišťování účinnosti lokálních intervencí. Tato zjištění je třeba dát k dispozici v zemích, kde proběhl sběr dat, a z nich vyvozená ponaučení sdílet se sousedními zeměmi a regiony.

Nadto musí zdravotníci rozšířit snahy předcházet novým infekcím a urychleně léčit nové případy. Aktivním vyhledáváním obětí a jejich rychlou léčbou, aby přestali být infekční, lze přetnout řetězec přenosu TBC. Účinnost této strategie prokázalo empirické hodnocení i matematické modely.

Zároveň je nezbytné vyvinout snahy o potlačování líhní nemoci, latentních infekcí, které jsou zdrojem prakticky všech nových případů aktivní TBC. Mycobacterium tuberculosis, bakterie způsobující onemocnění, může zůstávat neaktivní po dlouhou dobu, během níž nakažený neprojevuje symptomy infekce. Zacílení na TBC v této fázi by zastavilo šíření bakterie a snížilo globální břímě nemoci. Zavedení preventivních terapií u rizikových populací a vyvinutí lepších diagnostických testů, které by odhalily nakažené asymptomatickou infekcí, by přispělo k likvidaci rezervoárů bakterií.

Vůbec největší účinek na epidemii by měl vývoj účinnější vakcíny. V mnoha částech světa se kojencům podává vakcína Bacillus Calmette-Guérin, ale její účinnost proti plicní TBC je velice různá. Ke globálnímu vykořenění nemoci by byla stěžejní lepší vakcína.

Konečně každá snaha o vykořenění TBC musí připustit, že choroba má kořeny v chudobě a sociálním vyloučení. Od poloviny dvacátého století celosvětová úsilí vypořádat se s TBC zdůrazňují biomedicínská řešení a zaměřují se na odvracení epidemií. Zlepšování životních úrovní ale pomáhalo snižovat dopady TBC už před vznikem antibiotik. Chceme-li nemoc srazit do kolen, bude nutné spojit biomedicínský přístup s důrazem na význam vhodné stravy, přijatelného bydlení a lidské prosperity.

Globální společenství musí spolupracovat a přetavit stávající znalosti a strategie v efektivní programové intervence v komunitách, jež jsou TBC nejvíc postižené. Vývojem nových nástrojů (včetně rychlé diagnostiky, bezpečné a kratší léčby nákazy a onemocnění TBC a účinné vakcíny proti TBC), posílením zdravotnických soustav a zlepšením životních podmínek ohrožených populací můžeme zneškodnit jednoho z nejstarších zabijáků lidstva. Jedině pak budeme moci TBC konečně odsunout do dějepisu.

Z angličtiny přeložil David Daduč

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*